ORDINAČNÍ HODINY

Pátek    8 - 20

 

Individuální terapie

Proces

Po úvodním rozhovoru následuje vstupní kineziologické vyšetření. To poskytne důležité informace o svalových dysbalancích v těle. Pro optimální zjištění stavu svalů pánevního dna se provádí vyšetření svalů pohmatem přes pochvu (palpace per vaginam). Není to gynekologické vyšetření. Tento způsob kontroly svalů pánevního dna nám ozřejmí základní fakta a vašem pánevním dnu: klidové napětí svalů, svalovou sílu při kontrakci, možnost relaxace svalů, bolestivé body ve svalech nebo v průběhu nervu.

V ambulanci provádíme i vyšetření a ošetření oblasti kostrče (tzv. mobilizace kostrče) pohmatem přes konečník, pokud je k tomu jasná indikace.

Při nácviku a tréninku jsou respektovány individuální možnosti pacientky.

Během celé spolupráce je žena kvalitně edukována a jsou jí vysvětleny spojitosti léčby.

Přístupy

Úspěšnost terapie je založena na systemickém přístupu propojení evropské školy fyzioterapie a východních léčebných pohybových systémů.

 • cvičení podle Ludmily Mojžíšové
 • aktivizace hlubokého stabilizačního systému páteře dle DNS (prof. Kolář)
 • mobilizace a techniky měkkých tkání
 • práce se spoušťovými body (trigger points)
 • práce s dechem
 • "Ostravský koncept" cvičení svalů pánevního dna
 • práce se svalovými řetězci
 • práce s fasciemi, shiatsu
 • TRE (trauma and release exercise)
 • jóga, taj-ti, medical pilates
 • tejpování

Cíl

Cílem terapie je odstranění bolestí a funkčních obtíží, které ženu trápí, a omezují v plnohodnotném životě.

Žena se naučí volní (vědomé) aktivaci a relaxaci a používání svých svalů pánevního dna při běžných denních činnostech. Jedním z příjemných bonusů cvičení bývá zlepšení celkové kvality života a zlepšení sexuálního prožitku.

Pravidelným cvičením se uvede do chodu správná nevědomá aktivita svalů pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému pro správnou funkci páteře.

Pokud není zvláštní důvod (akutní silná bolest) k častější terapii, 2. terapie se uskuteční za 2-3 týdny. Dále pak individuálně. Mojí snahou je vaše obtíže vyřešit za co nejmenší počet terapií nebo vás alespoň navést na cestu k jejich efektivnímu řešení.

Objednávejte se prosím emailem nebo přes formulář.

 

Klientky si terapii hradí samy. Ceny jsou uvedeny v ceníku.