ORDINAČNÍ HODINY

Pátek    8 - 20

 

Individuální terapie

 

Indikace

* bolesti (páteř, pánev, podbřišek, kyčle)

* moč. inkontinence a hyperaktivní moč. měchýř

* po náročném porodu nebo gynekologické operaci

* individuální péče o těhotné ženy

* funkční neplodnost

Proces

Po úvodním pohovoru a vstupním kineziologickém vyšetření je klientce navržen krátkodobý a dlouhodobý plán terapie. Při nácviku a tréninku jsou respektovány její individuální možnosti. Během celé spolupráce je žena kvalitně edukována a jsou jí vysvětleny spojitosti léčby. Pro optimální zjištění stavu svalů pánevního dna se provádí také vyšetření per vaginam. Pokud se však žena tohoto vyšetření z jakéhokoli důvodu obává, bude vyšetřena méně přesným vyšetřením pohmatem přes kůži v okolí genitálií. V ambulanci provádíme i ošetření oblasti kostrče per rectum pokud je k tomu jasná indikace.

Přístupy

Úspěšnost terapie je založena na kombinaci klasické fyzioterapie a tradičních léčitelských metod, změny pak nastávají nejen v rovině tělesné, ale i duševní a energetické.

tradiční

  • cvičení podle Ludmily Mojžíšové; aktivizace hlubokého stabilizačního systému; mobilizace a techniky měkkých tkání; práce se
    spoušťovými body (trigger points); práce s dechem

moderní

  • "Ostravský koncept" cvičení svalů pánevního dna; práce se svalovými řetězci; práce s fasciemi; TRE a biodynamika

alternativní

  • léčebná jóga a léčebné tai-ji; shiatsu, výživová doporučení, behaviorální terapie

komplementární

  • tejping, aromaterapie (éterické oleje K.Hadek a Nobilis Tilia), nahřívání

Cíl

Cílem terapie je odstranění bolestí a funkčních obtíží, které ženu trápí, a omezují v plnohodnotném žití radostného života.

Žena se naučí volní (vědomé) aktivaci a relaxaci a používání svých svalů pánevního dna při běžných denních činnostech. Jedním z příjemných bonusů cvičení bývá zlepšení celkové kvality života a zlepšení sexuálního prožitku. Pravidelným cvičením se uvede do chodu správná reflexní (nevědomá) aktivita svalů pánevního dna a hlubokého stabilizačního systému pro správnou funkci páteře (zbavení se chronické bolesti).

Pokud není zvláštní důvod (bolest aj.) k častější terapii, probíhají první 2-3 setkání zpočátku 1x týdně. Podle individuální situace (absence dřívějších bolestí) a tělesné inteligence (schopnost pochopit a naučit se správně provádět cvičení) se frekvence terapií ustálí na 1x 2-3 týdny. Po vyřešení problému doporučuji opakovací návštěvu 1x 1-2 měsíce (např. pro nácvik náročnějších cvičení)

Objednejte se prosím telefonicky nebo emailem.

Klientky si terapii hradí samy. Ceny jsou uvedeny v ceníku.