KOMPLEXNÍ FYZIOTERAPIE PÁNEVNÍHO DNA

Odborná praxe

2019 - dosud VFN v Praze, Ambulance komplexní fyzioterapie pánevního dna, GPK U Apolináře

2016 - dosud soukromá praxe fyzioterapie

2014 - 2016 VFV v Praze, časná RHB péče, GPK U Apolináře

2014 - dosud OSVČ  Poradenská a konzultační činnost, pořádání kurzů, lektorská činnost. Masérské, rekondiční a regenerační služby.

2004 - 2013 ThAC, s.r.o., spoluvlastník a konzultant

1997 - 1999 FNO

 

Osvědčení:

Oprávnění k poskytování zdravotních služeb v oboru fyzioterapie

Vydal Magistrát hlavního města Prahy

1url.cz/fMqqE 

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut

Vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR, Registrační číslo: 024-01 62-9054