NOVÉ PACIENTKY NYNÍ NEPŘIJÍMÁM

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

 
 
 

www.mujrozhlas.cz/kava-o-ctvrte/vase-kazdodenni-inspirace-posilovani-panevniho-dna-aneb-lecba-pohybem

www.grada.cz/panevni-dno-a-lecba-pohybem-12708/

Přednášky (Možnosti konzervativní léčby defektů/poruch pánevního dna; Možnosti konzervativní léčby stresové močové inkontinence) na workshopu Urogynekologie v rámci 7. společného kongresu ČGPS ČLS JEP a SGPS SLS   Karlovy Vary 2021

Přednáška („Rehabilitace u chronické pánevní bolesti“) pro workshop XXVIII. České urogynekologie; Praha 2019

Přednáška („Rehabilitace u chronické pánevní bolesti“) pro IPVZ v rámci semináře „Chronická pánevní bolest – diagnostika a léčba z pohledu specialistů“; Praha 2019

Přednáška na konferenci Dialogy o bolesti s příspěvkem "Možnosti fyzioterapie u pánevních bolestí u žen" Praha 2018

Článek "Těhotenství a bolest páteře"  www.abctehotenstvi.cz/txt/proc-v-tehotenstvi-boli-zada

Článek "Poporodní jizvy"  www.abctehotenstvi.cz/txt/tema-jizvy-po-porodu

Diplomová práce na téma Stresová moč. inkontinence  Diplomová_práce.pdf (2,7 MB)